FIDLIKANTI PRE DETI

Ahojte, voláme sa Jožko a Andrejko.

Niekedy, keď máme chuť sa vrátiť v čase, oblečieme si pestrofarebné oblečenie a hráme našim malým ratolestiam veselé ľudové detské pesničky. Chceme aby ste s nami spoznali slovenské tradičné ľudové nástroje (fujara, koncovka, drumbľa, gajdy, píšťalky, husličky, cimbal) tance, zvyky a hry.

To samozrejme je veľmi jednoduché, stačí že sa stretneme a zahráme Vám, zaspievame a ukážeme všetko čo vieme. Radi za Vami kdekoľvek pricestujeme.

Našim koncertom sa tešia maličké deti z materskej škôlky aj žiaci zo základnej školy.

UKÁŽKY